Nyheter

Hemsidan»

Hemsidan är nu uppdaterad med referenser.

Referenser»

Klicka här för att komma till min referenslista.

Telefon: 070-6673949

Mail: maria@geohjalp.se eller geohjalp@telia.com

Förorenad mark

Om ni misstänker att det kan förekomma rester av verksamhet som har lett till markföroreningar är det viktigt att kontrollera markens status t.ex. innan ett köp.

I nästan 20 år har jag arbetat med utredningar av förorenad mark, allt från mindre markundersökningar till omfattande utredningar av föroreningar i mark, grundvatten, ytvatten och sediment.

Min specialitet är riskbedömningar och åtgärdsutredningar. För att hålla en hög kompetens och säkerställa att just ert projekt blir framgångsrikt har jag ett nätverk av kompetenta samarbetspartners.

Spridningsberäkningar, platsspecifika riktvärden, kostnadsuppskattningar av åtgärder, statistiska bearbetningar av analysdata inkl. utbrednings-kartor och saneringsledning är några av de områden som jag hjälper er med.

Förorenad mark

Ibland syns inte gamla synder på en tomt, men kan ändå leda till problem och restriktioner.