Referenser

FÖRORENAD MARK - nedan följer några av de större utredningar som jag gjort.

Uppdrag

Uppdragsomfattning

Referens

Stugsundsudden

Sanering av CCA- och kreosotförorenat område. Projektledare för kompletterande markundersökningar.

Byggledningsstöd åt kommunens projektledare samt ansvarig för miljökontrollen. Klart 2011.

Söderhamns kommun

Margareta Örn-Liljedahl och Per Dahlstrand

Alby Klorat

Projektledare för en mycket omfattande miljöutredning av mark, grundvatten, ytvatten och sediment. Riskbedömning, spridningsberäkningar, åtgärdsutredning. Pågår sedan 2006.

Akzo Nobel

P-O Molin

Edsbyn

Saneringsledning av stort oljeutsläpp i sjön Ullungen. Från juli 2013 till juni 2014.

E.ON Värme

Christer Eriksson

Ankarsvik

Projektledare för Huvudstudie för f.d. sågverksområde på Alnö. Främst metaller och PAH. Klart 2013.

Sundsvalls kommun

Åke Westman

Karlsvik

Projektledare för Huvudstudie för f.d. sågverksområde på Alnö. Främst dioxiner, metaller och PAH. Klart maj 2014.

Sundsvalls kommun

Åke Westman

Nyvik

Projektledare för Huvudstudie för f.d. sågverksområde på Alnö. Främst dioxiner, metaller och PAH. Klart hösten 2014.

Sundsvalls kommun

Åke Westman

Bodensågen

Ansvarig handläggare för Huvudstudie för Bodensågen. Pågående verksamhet med äldre föreoreningar av både kreosot och CCA. Klart 2011.

Bodensågen

Ingemar Nilsson

Utöver dessa har jag bl.a. ansvarat för provtagning på flera större nedlagda industriområden i Västernorrland: Essvik/Nyhamn i Sundsvall, Fagervik i Timrå och Marieberg i Kramfors.

 

GEOTEKNIK - sedan företagets start 2006 har jag varje år gjort flera geotekniska undersökningar och bedömningar för enskilda fastigheter. Vid mina tidigare anställningar har jag gjort ett stort antal stabilitetsutredningar och geotekniska bedömningar främst för vägar.

 

VA - sedan företagets start 2006 har jag gjort ett 20-tal VA-utredningar varje år för enskilda avlopp.

 

PROJEKTLEDNING - Jag har genomgått PMI-utbildning för att bli certifierad projektledare. I de flesta uppdrag som rör förorenad mark har jag varit projektledare. Uppdragens storlek har varierat och uppgått som mest till drygt 5 miljoner.

Civilingenjör Maria Åström 

Med mer än 20 år i branschen guidar jag dig rätt.