Nyheter

Hemsidan»

Hemsidan är nu uppdaterad med referenser.

Referenser»

Klicka här för att komma till min referenslista.

VA-utredning för enskilt avlopp

Så här går det till:

Jag brukar börja med ett platsbesök för att få en uppfattning om förutsättningarna. Vi tittar tillsammans på befintliga brunnar och vattendrag som ska skyddas.

 

Därefter går jag igenom kartunderlag, brunnskartor m.m. tillsammans med den information jag fått vid platsbesöket.

 

Vi träffas igen och gräver provgropar, ni ordnar grävare. Normalt behövs 1—2 provgropar för ett enskilt avlopp för en fastighet. Jag tar ut prover, fotograferar samt dokumenterar jord– och grundvattenförhållanden. 1-2 prover lämnas till laboratorium för siktanalys.

 

Alltsammans sammanställs i en rapport med rekommendationer om vilken typ av avlopp som passar för fastigheten inklusive bygganvisningar.

 

Ni tillhandahåller kartunderlag

Telefon: 070-6673949

Mail: maria@geohjalp.se eller geohjalp@telia.com

Provgropsgrävning

Provgrop grävs för kontroll av jordlagerföljd och grundvatten-nivå.