Nyheter

Hemsidan»

Hemsidan är nu uppdaterad med referenser.

Referenser»

Klicka här för att komma till min referenslista.

Projektledning

Hjälp, jag har blivit med ett projekt! Hur ska jag göra?

Jag har drivit stora geoteknik- och förorenad mark projekt under många år, både utredningar och saneringsprojekt.

För att höja kompetensen har jag nu genomgått en certifierings-utbildning för projektledare enligt PMI (Project Management Institute). Certifieringen borgar för att ni ska få den professionella hjälp ni behöver för att driva ert projekt framgångsrikt, både ekonomiskt och tekniskt.

Förutom att enbart leda projekt kan jag hjälpa er med framtagning av förfrågningsunderlag för saneringsentreprenader, byggledningsstöd och saneringsledning.

Telefon: 070-6673949

Mail: maria@geohjalp.se eller geohjalp@telia.com

Förorenad mark

Ibland syns inte gamla synder på en tomt, men kan ändå leda till problem och restriktioner.